پنجره عشق پنجره عشق .

پنجره عشق

بــﮧ قرعــﮧ / ..

بــﮧ قرعــﮧ / ..
هـــر خيـالـﮯ كــﮧ از مـن بـردارﮯ
بـﮧ تــو ختــم مـﮯ شـود .. /

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۱۹:۱۲ توسط:baran موضوع:

من تو را نمي سرايم !..

گفتم بيا … گفت پاهايم يخ زده !
و من به پايش سوختم !!!
گرم شد …

 

رفت به سوي ديگري

++++++++++++++++++
من تو را نمي سرايم !..

تو ...

خودت در واژه ها مي نشيني ..!

خودت قلم را وسوسه مي كني !!

 

و شعر را بيدار مي كني !!برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۱۹:۱۲ توسط:baran موضوع:

دوست دارم دستم به اوني كه دوستش دارم برسه وبگيرمش،

دوست دارم دستم به اوني كه دوستش دارم برسه وبگيرمش،
كليكتكشبزنمو
يهو وسط كتك بزنم زير گريه و بگم:
آخهديوونهدلمواستتنگميشهاينقدرازمندورنباش ...برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۱۹:۱۲ توسط:baran موضوع:

ميگي مهم نيست ... اما

ميگي مهم نيست ... اما
وقتي اسمشو مي شنوي داغ دلت تازه ميشه !
ميگي مهم نيست ... اما تا بهش فكر مي كني ،
اشك توي چشمات جمع مي شه !
ميگي مهم نيست ... اما در تنهايي همش باهاش حرف مي زني !
... ميگي مهم نيست ... اما بعضي وقتا
دستت ميره رو شمارش ... كه زنگ بزني ، نزني ، بزني ، نزني !
ميگي مهم نيست ... اما دلت ميخواد بازم بهش فكر كني !ميگي مهم نيست ..
. اما دلت واسه صداشو خنده هاش لك زد!
ميگي مهم نيست ... اما شبا تا صبح خوابت نمي بره ،
با خودت ميگي يعني داره چيكار ميكنه !
ميگي مهم نيست ... اما ميدوني چقدر " مهمه " !
مي دوني خيلي دوسش داري !

 

پس نگو مهم نيست ... بگو مهمه ؛ اما ... نيست !
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۱۹:۱۱ توسط:baran موضوع:

▼בل ما خرج ڪه شُــــב

▼בل ما خرج ڪه شُــــב 
قيمت آن بالا رفت►
◄سنگ בر ڪنج حرم ،
قيمت زرّ مــــے گيرב▼
▼بهترين سوב همين است
ڪه בر چشم تر است►
◄به تو בل مـــے دهد و

 

چنـــב گُهر مـــے گيرב▼برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۱۹:۱۱ توسط:baran موضوع:

قــــــرار نيست كه هـــمه ي دنيــــا شاعــــر بشوند يا نويســنده!!!!!

قــــــرار نيست كه هـــمه ي دنيــــا شاعــــر بشوند يا نويســنده!!!!!

ولـــي براي هـــر انســـاني

گاهـــي لازم اســـت

بايســـــتد يك گوشــــه اي

به آســـمان خيـــــره شود

و خيـــــلي خيـــــلي آرام

بي هيـــــــچ واســـــطه اي!

به او بگويــــــد كه:

دوســـــــتش دارد...*
خدايا دوستت دارم
*****

 

خـــداي مهربان من

تمام شعـــرهاي عاشـــقانه ي جهان شبيه تو اند!!!

تو امــــا پشت استعاره اي ايستاده اي

كه به ذهـن هيـــچ شاعري

نخواهد رسيد...برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۱۹:۱۱ توسط:baran موضوع:

هر صبح پلكهايت فصل جديدے از زندگي را ورق مي زنـב !

هر صبح پلكهايت فصل جديدے از زندگي را ورق مي زنـב !
سطر اول هميشـﮧ اين است : خدا هميشـﮧ با ماست . . .
[[ پس بخوانش با لبخنـــــــــد ! ]]

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۱۹:۱۱ توسط:baran موضوع:

هوا را هرچقدر كه نفس بكشي

هوا را هرچقدر كه نفس بكشي

 

باز براي كشيدنش بال بال ميزني

 

عين تو كه هرچقدر كه باشي

 

باز بايد باشي
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۱۹:۱۰ توسط:baran موضوع:

دلم ميخواهد …

دلم ميخواهد …

 

چند وقــتي كركره دلمو بكشم پاييـــن …

 

يه پارچـــه بزنم درش و بنـويسم:

 

هيسسسسسس هيچي نگيد

 

فقط دلـــــــــم گرفتــــــه…!
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۱۹:۰۹ توسط:baran موضوع:

اين روزها

اين روزها

بيشتر از هر زماني

دوست دارم خودم باشم !!

ديگر نه حرص بدست آوردن را دارم

و نه هراس از دست دادن را .....

هركس مرا ميخواهد بخاطر خودم بخواهد

دلم هواي خودم را كرده است ...

همين...برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۱۹:۰۹ توسط:baran موضوع: